måndag, juli 10, 2017

Hur stora skulder har Trosa och Gnesta kommuner?

Gnesta kommuns framtidsplaner 2015-2017

Idag kan man läsa i Södermanlands Nyheter att Trosa kommun är kraftigt skuldsatt med ca 100.000 kr per invånare. Tittar vi en stund på Gnesta kommun tror vi det är jämbördigt oavsett om man räknar in eget kapital eller ej.


Gnesta kommun har en konstruktion där kommunens fastigheter finns under ett särskilt Förvaltningsbolag, som kan göra att 360 mkr i skuld döljs som borgensåtagande. I varje fall så ökar skuldsättningen kraftigt de två senaste åren inklusive det särskilda lån som upptagits i år på 120 miljoner för att täcka initialkostnader för ny friidrottsanläggning och ersättning för nerlagda äldreboendet Liljedalshemmet. Om man bortser från posten framtida hyror etc så är kommunens totala skuld och ansvarsförbindelser enligt plan 2017 som följer:


Eget kapital mm   340 mkr
Skulder           158 mkr
Panter o ansvar
Pension            70 mkr (netto minus placeringar)
Borgen för bolag  714 mkr
Lån 2017          120 mkr
Totalt          1.427 mkr

Motsvarande summa 2015 är 1.153 dvs en ökning med 274 miljoner på två år, vilket känns tämligen oroande. Kommunen har 10.840 invånare, vilket gör en skuld på 132.000 kr per invånare. Räknar vi bort eget kapital, vilket kanske SCB gör i sina sammanställningar blir skulden ändå 101.000 kr per invånare. 


Dessutom har kommunens soliditet minskat till 23% med upptagandet av det nya lånet på 120 mkr. Gnesta förvaltning AB har en soliditet på 11% och Gnestahem 18%. Som jämförelse kan nämnas Nyköpingshem med en soliditet på runt 45%. 


Förvisso får man hoppas att dessa investeringar i Gnesta som huvudsakligen går till centralorten ändå sker till goda syften och kommer framtiden till godo. Skuldsättningen ökar dock snabbt. Men höjda räntor och låg soliditet är alltid ett orosmoln för framtiden.


Implicit ligger även frågan i denna blogg: "Har Gnesta kommun verkligen råd med den nya idrottshallen samtidigt, som det skall byggas äldreboende, ny förskola och infrastruktur för ökat bostadsbyggande?" Man har ju redan tre sporthallar. Detta blir den fjärde på centralorten.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar